Personvernserklæring

Innledning

Personopplysninger som oppgis til Multi-Bygg, som navn og adresse er nødvendige for at vi skal kunne håndtere din forespørsel. Multi-Bygg vil lagre de opplysningene som er nødvendig for gjennomføring og oppfølgning av kontrakter eller avtaler inngått med Multi-Bygg.

Multi-Bygg har egen sikkerhetspolicy som blant annet innebærer bedriftens håndtering og beskyttelse av personopplysninger.

Multi-Bygg beskytter personlysningene dine med strenge sikkerhetstiltak

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: www.multi-bygg.no

Organisasjons nummer: 910 854 798

Adresse: Jemtlandsvegen 8, 2381 Brumunddal

 

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Det vurderes om disse opplysningene har et formål som gange bedriften, har de det, og det ikke er en vesentlig ulempe for den de gjelder, er det lovlig å oppbevare opplysningene, Behandlingsrutinen gjelder for alle enheter som: navn, telefonnummer, epost adresse, server, og andre enheter.

Rekruttering til nye stillinger hos oss. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

Multi-Bygg bruker databehandler til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller foreligger det inngåtte avtaler som ivaretar informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer primært innenfor EU/EØS-området.

Enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (den registrerte) som direkte eller indirekte kan identifiseres ved hjelp av f.eks. navn, telefonnummer, epost adresse.

Multi-Bygg sikrer sine data gjennom regelmessig vurdering av risiko og kontroll på personalopplysninger.

Media

Multi-Bygg vil ikke offentliggjøre personopplysninger via våre sosial media, eller andre type sosiale verktøy. Kontraktmessig forhold vil være styrende med tanke på offentliggjøring av enkelte publiseringer, og/eller samtykke fra den/de involverte. Ved publisering på våre nettsider, vil bedriften etterspør en samtykke. Majoritetspublisering inneholder bedriftens referanseprosjekter.

 

Kontaktskjemaer

Personopplysninger som mottas, skal kun behandles for det formålet det ble samlet inn for.

Når du bruker funksjoner på nettstedet som lar deg legge inn informasjon eller annet materiale, kan slik informasjon også inneholde personopplysninger.

Innebygd innhold fra nettsiden og andre nettsteder

Informasjonen på nettstedet er generell og skal ikke brukes som eneste beslutningsgrunnlag i viktige saker. Multi-Bygg arbeider kontinuerlig for å sikre at nettstedet er nøyaktig, fullstendig og oppdatert, men det finnes alltid en risiko for at skrivefeil, ekstern påvirkning og tekniske problemer fører til villedende informasjon. Det betyr at Multi-Bygg ikke kan garantere at informasjonen alltid er korrekt og oppdatert, og Multi-Bygg kan heller ikke holdes ansvarlig for dette.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Vi lagrer dine opplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personlovgivningen, kan du kontakte Datatilsynet. Se informasjon på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

Du kan enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss enten på vår nettside eller per brev.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Personopplysninger som sendes inn til Multi-Bygg holdes innenfor EU/EØS området.

Vi kan engasjere eksterne partnere til å utføre oppgaver på vegne av oss, for eksempel for å levere IT-tjenester eller bistå med markedsføring, datanalyser og statistikk. Utførelsen av disse tjenestene kan innebære at våre partnere får tilgang til personopplysningene dine. Bedrifter som behandler personopplysninger indirekte, må alltid inngå en databehandler avtaler med oss slik at vi kan sikre at personopplysningene dine forblir beskyttet også hos partnerne våre.

Multi-Bygg kan også utlevere personopplysningene dine til tredjepart, for eksempel Politiet eller andre offentlige myndigheter, i forbindelse med etterforskning eller hvis vi på andre måter er pålagt å utlevere slike opplysninger på grunn av lovverk eller avgjørelser fra offentlige myndigheter.

 

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Multi-Bygg har eget rammeverk for styring av risiko, som inkluderer trussel og risiko nivå knyttet til behandling av personopplysninger. Multi-Bygg arbeider med risikoredusering som å identifisere og iverksette effektive kontroller for å håndtere risikoen. Begrensing/fjerning av risikoen innebærer å identifisere og evaluere kontroller, vurdere effektiviteten til kontrollene, vurdere restrisiko og utvikle handlingsplaner for implementering og operasjonalisere de valgte sikkerhetskontrollene.

 

Våre rutiner for datalekkasjer

Multi-Bygg har en egen sårbarhetsanalyse med konsekvens kategori som bidrar til styring av forskjellige risikosenarioer. Hver konsekvensanalyse innehar egen tiltaksplan som vil bidra til å avdekke og begrense trusselbilde til ett akseptabelt nivå.