Prosjekt beskrivelse

Felleskjøpet Otta

Mer informasjon

Multi Bygg As bygger nytt verksted for Felleskjøpet på Otta, samt noe rehabiliteringsarbeid av eksisterende butikk.

Verkstedet er ca 1200 m2, og bygges med stål, betongbrystning og sandwich elementer. Bygget ferdigstilles i November 2020.

Prosjekt Detaljer

Agri Eiendom
Samspillentriprise
Otta
29 MNOK
November 2020