Prosjekt beskrivelse

Søndre Elverum Idrettshall

Mer informasjon

Idrettshall i massivtre lokalisert ved Lillemoen skole i Heraldsbygd.

Multi-Bygg AS utfører alle betongarbeiderne.

Prosjekt Detaljer

Elverum Kommune
Utførelsesentriprise
Heradsbygd
3,3 MNOK
Februar 2020