Prosjekt beskrivelse

Tokstad Dykkeranlegg

Mer informasjon

Eksisterende avløpsledning til Hias IKS skal legges om på grunn av jernbanelinje. Nye avløpsledningen skal krysse under den nye jernbanetraseen ved bruk av en dykkerløsning.

I den forbindelse bygges det en kulvert under ny jernbane med et innløpsbygg der kulverten starter og et utløpsbygg i enden av kulverten.

Byggegropa er sprengt ut i fjellet på Tokstadjordet i Ottestad.

Fakta

  • Kulvertens lengde er ca. 100 meter.
  • 157 tonn armering
  • Det går over 1000 m3 med betong til prosjektet
  • Dypeste punkt går ca. 7 m under jernbanen

Prosjekt Detaljer

Hias IKS
Utførelsesentriprise
Ottestad
49 MNOK
Februar 2023