Tokstad Dykkeranlegg

Mer informasjon

Eksisterende avløpsledning til Hias IKS skal legges om på grunn av jernbanelinje. Nye avløpsledningen skal krysse under den nye jernbanetraseen ved bruk av en dykkerløsning.

I den forbindelse bygges det en kulvert under ny jernbane med et innløpsbygg der kulverten starter og et utløpsbygg i enden av kulverten.

Byggegropa er sprengt ut i fjellet på Tokstadjordet i Ottestad.

Fakta

  • Kulvertens lengde er ca. 100 meter.
  • 157 tonn armering
  • Det går over 1000 m3 med betong til prosjektet
  • Dypeste punkt går ca. 7 m under jernbanen

Del dette innlegget!

Prosjekt Detaljer

Hias IKS
Utførelsesentriprise
Ottestad
49 MNOK
Februar 2023