Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Samtidig skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med temaet og eventuelt håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Multi-Bygg har og fortsetter arbeidet iht. lovens krav. Det vil si at lovens krav er blant de grunnleggende krav til all vår virksomhet og til alle våre ansatte. Samtidig er de etiske retningslinjene et dokument som følger alle våre kontrakter med samarbeidspartnere. Følgelig blir våre etiske retningslinjer, herunder Åpenhetslovens krav, også et krav til samarbeidspartnere og andre øvrige forretningspartnere.
Loven definerer hvem som er omfattet av loven.

Aktsomhetsvurderinger

Multi-Bygg gjennomfører kartlegging og tiltak på overordnet nivå både hva gjelder leverandører, produkter og geografi.
Det aller meste av varekjøp skjer via rammeavtaler med større anerkjente selskaper. Disse har overfor Multi-Bygg enten bekreftet at de har et implementert system eller at de i likhet med svært mange andre, arbeider med å etablere systemet. Dersom vi foretar kjøp utenfor disse rammene, vil disse bli underlagt en særskilt vurdering.

Dere kan lese mer om åpenhetsloven på Lovdata og Byggenæringens Landsforening.