Våre nyeste prosjekter

Vi i Multi Bygg jobber på tvers av næringsbygg, boligbygg og rehabiliteringsprosjekter med mer for både private og offentlige aktører. Her kan du utforske vår portefølje for å lære mer om noen av våre pågående og tidligere prosjekter. Disse prosjektene er eksempler på vår forpliktelse til kvalitet og innovasjon. Vi ser frem til å legge til ditt prosjekt til listen.

Prosjekttype
Mars 2024

Husebyenga Hage BT1

November 2021

Ottestad Svømmehall

Februar 2023

Tokstad Dykkeranlegg

November 2020

Felleskjøpet Otta

Oktober 2020

Tilbygg Prøysenhuset

Mai 2020

Rang-Sells Takoverbygg

November 2019

Lagerbygg Brumunddal

Februar 2020

Sykehuset Innlandet Løbakk

Søndre Elverum Idrettshall

Februar 2020

Skibladnerbrygga

Parketten, Brumunddal

Centrumsparken, Brumunddal

Ringsvegen 20, Moelv

Statsminister Otto Blehrs Veg 16, Ottestad

Kvartal 48 – Hamar

Jørstadmoen befalsforlegninger for Forsvarsbygg

Hedmark fengsel for Statsbygg

Strandvegen – leiligheter

Prosjekttype