Hedmark fengsel for Statsbygg

Statsbygg har fått i oppdrag av Kriminalomsorgen region nordøst å etablere et nytt kontorbygg ved Hedmark fengsel, avdeling Ilseng. Bygget skal plasseres der kantinebygget og carporten er i dag og etableres som et frittstående bygg(uten kjeller) med bruttoareal på ca. 520m² fordelt over 2 etasjer.

Som del av oppdraget skal eksisterende kantinebygg og deler av carport rives før kontorbygget etableres. Andel av carport som skal rives må avklares som del av prosjekteringsarbeidet av nytt nybygget. Videre skal det medtas en opsjon på utvidelsen av eksisterende parkeringsområde(på utsiden av gjerde) for å ivareta tapte parkeringsplasser som følge av riving av deler av carport. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise hvor totalentreprenør detaljprosjekterer bygget før oppføring. Parallelt med detaljprosjektering rives eksisterende bygningsmasse.

Prosjekt informasjon

Relaterte prosjekter

Mars 2024

Husebyenga Hage BT1

November 2021

Ottestad Svømmehall

Februar 2023

Tokstad Dykkeranlegg