Jørstadmoen befalsforlegninger for Forsvarsbygg

Prosjektet består av tre befalsforlegninger som skal inneholde til sammen 100 hybler. Byggene skal plasseres i tun, på tomten til den eksisterende befalsmessen utenfor leirgjerdet. Byggeperioden vil gå fra november 2011 til mars 2013.

(FOTO: Lokale byggleverandører signerte kontrakter på Jørstadmoen i går. Fra høyre: Roar Fjellet i Forsvarsbygg, Kaj Kunz i Lillehammer Elektro, Morten Knarrum i Lillehammer Ventilasjon, Tore Amdahl i Multi Bygg, Jørn Harald Bakken i GK Rør og regionsjef Jens Levi Molstad i Forsvarsbygg. Foto: Silje Rindal , GD)

Fakta om byggene 

Befalsforlegningene:

  • 100 befalshybler
  • Tre frittstående bygg
  • 80 ett-roms, 20 to-roms
  • 4 000 kvadratmeter BTA

Prosjekt informasjon

Relaterte prosjekter

Mars 2024

Husebyenga Hage BT1

November 2021

Ottestad Svømmehall

Februar 2023

Tokstad Dykkeranlegg