Søndre Elverum Idrettshall

Idrettshall i massivtre lokalisert ved Lillemoen skole i Heraldsbygd.

Multi-Bygg AS utfører alle betongarbeiderne.

Prosjekt informasjon

Relaterte prosjekter

Mars 2024

Husebyenga Hage BT1

November 2021

Ottestad Svømmehall

Februar 2023

Tokstad Dykkeranlegg