Sykehuset Innlandet Løbakk

Total renovering av pasientfløyen.

Vi renoverer:
24 pasientrom, 22 bad, 10 kontorer, 2 vaktrom, 2 møterom og2 stuer

Multibygg er hovedbedrift og jobber sammen med Energima, YC Rør og Storhamar Elektro.

Fun facts: Vi har montert 3000 m2 gips for å etablere samt oppgrader nye og eksisterende brannskiller i bygget!

Prosjekt informasjon

Februar 2020
Sykehuset Innlandet HF.
Ingeberg Hamar
7,6 MNOK
Utførelsesentriprise

Relaterte prosjekter

Mars 2024

Husebyenga Hage BT1

November 2021

Ottestad Svømmehall

Februar 2023

Tokstad Dykkeranlegg