Tokstad Dykkeranlegg

Eksisterende avløpsledning til Hias IKS skal legges om på grunn av jernbanelinje. Nye avløpsledningen skal krysse under den nye jernbanetraseen ved bruk av en dykkerløsning.

I den forbindelse bygges det en kulvert under ny jernbane med et innløpsbygg der kulverten starter og et utløpsbygg i enden av kulverten.

Byggegropa er sprengt ut i fjellet på Tokstadjordet i Ottestad.

Fakta: Kulvertens lengde er ca. 100 meter, 157 tonn armering, Det går over 1000 m3 med betong til prosjektet, Dypeste punkt går ca. 7 m under jernbanen

Prosjekt informasjon

Februar 2023
Hias IKS
Ottestad
49 MNOK
Utførelsesentriprise

Relaterte prosjekter

Mars 2024

Husebyenga Hage BT1

November 2021

Ottestad Svømmehall

November 2020

Felleskjøpet Otta